İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. 
•    Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
•    Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
•    Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
•    Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
•    Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
•    Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
•    İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
•    Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
•    Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.